willed v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za willed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

2. will (expressing consent, willingness):

will do inf!

glej tudi free will, ill will, world, iron, goodwill, effort, battle

1. world (planet):

4. world (person's environment):

I.iron [Brit ˈʌɪən, Am ˈaɪ(ə)rn] SAMOST

III.iron [Brit ˈʌɪən, Am ˈaɪ(ə)rn] PRID fig

goodwill [Brit ɡʊdˈwɪl, Am ɡʊdˈwɪl] SAMOST

Prevodi za willed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

willed v slovarju PONS

Prevodi za willed v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za willed v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

willed Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文