wine v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za wine v slovarju angleščina»francoščina

II.wine [Brit wʌɪn, Am waɪn] PRID a. wine-coloured

wine v slovarju PONS

Prevodi za wine v slovarju angleščina»francoščina

wine Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文