winner v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za winner v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs
champion/-ionne m/ž

Prevodi za winner v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

winner v slovarju PONS

Prevodi za winner v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za winner v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

winner Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

to back a winner a. fig
ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文