winning v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za winning v slovarju angleščina»francoščina

I.winning [Brit ˈwɪnɪŋ, Am ˈwɪnɪŋ] SAMOST

III.winning [Brit ˈwɪnɪŋ, Am ˈwɪnɪŋ] PRID

award-winning [Brit əˈwɔːdwɪnɪŋ, Am əˈwɔrdˌwɪnɪŋ] PRID

II.win <part prés winning, prét, part passé won> [Brit wɪn, Am wɪn] GLAG preh.

III.win <part prés winning; prét, part passé won> [Brit wɪn, Am wɪn] GLAG nepreh.

I.win over GLAG [Brit wɪn -, Am wɪn -], win round GLAG (win over [sb], win [sb] over)

winning v slovarju PONS

Prevodi za winning v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za winning v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

winning Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文