wishes v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za wishes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.wish on GLAG [Brit wɪʃ -, Am wɪʃ -] (wish [sth] on sb)

I.wish away GLAG [Brit wɪʃ -, Am wɪʃ -] (wish away [sth], wish [sth] away)

Individual translation pairs
opposé (to à)

Prevodi za wishes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

wishes v slovarju PONS

Prevodi za wishes v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za wishes v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

wishes Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文