woman v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za woman v slovarju angleščina»francoščina

woman <pl women> [Brit ˈwʊmən, Am ˈwʊmən] SAMOST

1. woman:

a woman of the streets dated euph
the little woman dated pej

one-woman [Brit ˈwʌnˌwʊmən, Am wən ˈwʊmən] PRID

woman v slovarju PONS

Prevodi za woman v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za woman v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

woman Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文