women's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za women's v slovarju angleščina»francoščina

women [Brit ˈwɪmɪn, Am ˈwɪmɪn] SAMOST npl

women → woman

glej tudi woman

woman <pl women> [Brit ˈwʊmən, Am ˈwʊmən] SAMOST

1. woman:

a woman of the streets dated euph
the little woman dated pej

women's v slovarju PONS

Prevodi za women's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za women's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

women's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

women's iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文