worked v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za worked v slovarju angleščina»francoščina

1. work (physical or mental activity):

2. work (occupation):

6. work (achievement, product):

œuvre ž (by de)

III.work up GLAG [Brit wəːk -, Am wərk -] (work up [sb], work [sb] up)

worked v slovarju PONS

Prevodi za worked v slovarju angleščina»francoščina

worked Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

worked iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文