wrinkle v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za wrinkle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.wrinkle [Brit ˈrɪŋk(ə)l, Am ˈrɪŋk(ə)l] SAMOST

II.wrinkle [Brit ˈrɪŋk(ə)l, Am ˈrɪŋk(ə)l]

wrinkle up GLAG [Brit ˈrɪŋk(ə)l -, Am ˈrɪŋk(ə)l -]

Prevodi za wrinkle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

wrinkle v slovarju PONS

Prevodi za wrinkle v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Individual translation pairs

Prevodi za wrinkle v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

wrinkle Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文