year v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za year v slovarju angleščina»francoščina

1. year (period of time):

year v slovarju PONS

Prevodi za year v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

4. year SCHOOL:

Prevodi za year v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

year Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

year iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文