yesterday's v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za yesterday's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

I.yesterday [Brit ˈjɛstədeɪ, ˈjɛstədi, Am ˈjɛstərˌdeɪ, ˈjɛstərdi] SAMOST

II.yesterday [Brit ˈjɛstədeɪ, ˈjɛstədi, Am ˈjɛstərˌdeɪ, ˈjɛstərdi] PRIS

III.yesterday [Brit ˈjɛstədeɪ, ˈjɛstədi, Am ˈjɛstərˌdeɪ, ˈjɛstərdi]

Individual translation pairs

Prevodi za yesterday's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

yesterday's v slovarju PONS

Prevodi za yesterday's v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za yesterday's v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

yesterday's Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文