younger v slovarju Oxford-Hachette French Dictionary

Prevodi za younger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

II.young [Brit jʌŋ, Am jəŋ] PRID (not very old)

her young man dated

Prevodi za younger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

younger v slovarju PONS

Prevodi za younger v slovarju angleščina»francoščina (Skoči na francoščina»angleščina)

Prevodi za younger v slovarju francoščina»angleščina (Skoči na angleščina»francoščina)

Individual translation pairs

younger Primeri iz slovarja PONS (uredniško pregledani).

younger iz slovarja « Intégration et égalité des chances » nemško-francoske mladinske zveze

ameriška angleščina

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文