angleško » italjanski

and [ən, ənd, stressed: ænd] VEZNIK

2. and mat:

2 and 3 is 5
2 più 3 fa 5

5. and (repetition):

6. and (continuation):

Fraze:

spic(k)-and-span [ˌspɪk·ən·ˈspæn] PRID inf

spic(k)-and-span
tirato, -a a lucido

Antigua and Barbuda [æn·ˈti:·gə ən bɑ:r·ˈbu:·də] SAMOST

arts and crafts SAMOST a. school

assault and battery SAMOST

bed and breakfast SAMOST

breaking and entering SAMOST

I . cash-and-carry <-ies> [ˌkæʃ·ənd·ˈke·ri] SAMOST

II . cash-and-carry [ˌkæʃ·ənd·ˈke·ri] PRID

cock-and-bull story <-ies> SAMOST

cut-and-dried [ˌkʌt·ən·ˈdraɪd] PRID

1. cut-and-dried (fixed in advance):

2. cut-and-dried (not original):

fisso, -a

cut-and-paste [ˌkʌt·ənd·ˈpeɪst] PRID a. COMPUT

I . down and out, down-and-out PRID

II . down and out, down-and-out SAMOST

vagabondo(-a) m (ž)

foot-and-mouth disease SAMOST

give-and-take [ˌgɪv·ən·ˈteɪk] SAMOST (compromise)

half and half PRID

half-and-half SAMOST

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文