angleško » italjanski

Prevodi za „come“ v slovarju angleško » italjanski (Skoči na italjansko » angleški)

II . come across GLAG nepreh.

1. come across (be evident):

2. come across (create an impression):

come along GLAG nepreh.

1. come along (hurry):

2. come along (go too):

3. come along (progressing):

come around GLAG nepreh.

2. come around MED:

3. come around (visit sb's home):

come back GLAG nepreh.

1. come back:

2. come back (be remembered):

3. come back SPORTS:

I . come by GLAG preh. insep

come down GLAG nepreh.

1. come down (move down):

2. come down (drop):

3. come down (land):

4. come down (fall):

5. come down (become less):

come in GLAG nepreh.

1. come in (enter):

2. come in (arrive):

3. come in (become fashionable):

4. come in (be useful):

5. come in (be):

6. come in (participate in):

7. come in (be positioned):

I . come off GLAG nepreh.

1. come off inf (succeed):

2. come off (end up):

3. come off (become detached):

4. come off (fall):

II . come off GLAG preh. insep

come off (complete):

Fraze:

come off it! inf

I . come on GLAG nepreh.

1. come on (improve):

2. come on THEAT, CINE:

4. come on (start gradually):

III . come on MEDMET

come out GLAG nepreh.

1. come out (express opinion):

2. come out (end up):

3. come out + n:

4. come out + adj:

5. come out (go out socially):

6. come out (become known):

to come out that
è emerso che

7. come out (reveal one's homosexuality):

8. come out (be removed):

9. come out (become available):

10. come out (appear in sky):

11. come out (open):

I . come over GLAG nepreh.

1. come over (come nearer):

2. come over (visit sb's home):

3. come over (feel):

I . come through GLAG nepreh.

2. come through (arrive):

3. come through (survive):

II . come through GLAG preh. insep

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文