angleško » italjanski

I . he [hi:] ZAIMEK pers

2. he (unspecified sex):

he who form

II . he [hi:] SAMOST

he of baby, animal:

he

he's [hi:z]

1. he's = he is, be:

2. he's = he has, have:

glej tudi have , be

II . have <has, had, had> [hæv, unstressed: həv] GLAG aux

III . have [hæv, unstressed: həv] SAMOST pl

I . be <was, been> [bi:] GLAG nepreh.

2. be + adj mental and physical states:

be

3. be (age):

be

4. be indicates sb's opinion:

6. be (measurement):

be

12. be in time expressions:

13. be expressing possibility:

could it be that …? form
è possibile che …? +subj

II . be <was, been> [bi:] GLAG impers vb

he-man <-men> [ˈhi:·mæn] SAMOST inf

macho m inv

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文