angleško » italjanski

is [ɪz] GLAG preh., nepreh.

is 3rd pers sing of to be:

I . be <was, been> [bi:] GLAG nepreh.

2. be + adj mental and physical states:

be

3. be (age):

be

4. be indicates sb's opinion:

6. be (measurement):

be

12. be in time expressions:

13. be expressing possibility:

could it be that …? form
è possibile che …? +subj

II . be <was, been> [bi:] GLAG impers vb

to-be [tə·ˈbi:] PRID

would-be [ˈwʊd·bi:] PRID

1. would-be (wishing to be):

2. would-be (pretending to be):

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文