angleško » italjanski

IT [ˌaɪ·ˈti:] SAMOST

IT COMPUT okrajšava od Information Technology:

IT

it's [ɪts]

1. it's = it is:

2. it's = it has:

Post-It® (registered trademark of the 3M Company)

do-it-yourself SAMOST

know-it-all [ˈnoʊ·ɪt̬·ɔ:l] SAMOST inf

sapientone(-a) m (ž)

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文