angleško » italjanski

of [əv, stressed: ɒv] PREDLOG

1. of:

of
di

3. of (done by):

4. of (representing):

of
di

7. of (away from):

8. of (temporal):

il 4 (di) maggio

9. of (to):

15. of (to amount of):

ahead of PREDLOG

1. ahead of (in front of):

3. ahead of (more advanced than):

4. ahead of (informed about):

deliver of GLAG preh.

divest of GLAG preh. fig

smack of GLAG nepreh.

think of GLAG nepreh.

undreamed-of [ʌn·ˈdri:md·ˌɑ:v] PRID, undreamt-of [ʌn·ˈdremt·ˌɑ:v] PRID

unheard-of [ʌn·ˈhɜ:rd·ˌɑ:v] PRID

1. unheard-of (unknown):

2. unheard-of (unparalleled):

inaudito, -a

unthought-of [ʌn·ˈθɑ:t·ɑ:v] PRID

Age of Aquarius SAMOST

back out of GLAG preh.

balance of trade SAMOST

Bay of Biscay SAMOST

bicarbonate of soda SAMOST

breach of promise SAMOST

breach of the peace SAMOST

coat of arms <coats of arms> SAMOST

code of conduct SAMOST

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文