angleško » italjanski

Prevodi za „the“ v slovarju angleško » italjanski (Skoči na italjansko » angleški)

I . the [ðə, stressed, before vowel ði:] def art

II . the [ðə, stressed, before vowel ði:] PRIS (in comparison)

across-the-board PRID

breach of the peace SAMOST

Secretary of the Interior SAMOST

jack-in-the-box <-xes> [ˈdʒæ·kɪn·ðə·bɑ:ks] SAMOST

Justice of the Peace SAMOST

middle-of-the-road PRID

I . off-the-cuff [ˌɑ:f·ðə·ˈkʌf] PRID

II . off-the-cuff [ˌɑ:f·ðə·ˈkʌf] PRIS

off-the-rack [ˌɑ:f·ðə·ˈræk] PRID

on-the-job training SAMOST

out-of-the-way [ˌaʊt̬·əv·ðə·ˈweɪ] PRID

over-the-counter [ˌoʊ··ðə·ˈkaʊn·t̬ɚ] PRID

I . round-the-clock PRID

round-the-clock surveillance:

run-of-the-mill [ˌrʌn·əv·ðə·ˈmɪl] PRID

state of the art [ˌsteɪt·əv·ði·ˈɑ:rt] PRID

stick-in-the-mud SAMOST inf

tipo(-a) m (ž) serioso, -a

I . under-the-counter [ˌʌn··ðə·ˈkaʊn·t̬ɚ] PRID

II . under-the-counter [ˌʌn··ðə·ˈkaʊn·t̬ɚ] PRIS

up-to-the-minute [ˈʌp··ðə·ˈmɪ·nɪt] PRID

will-o'-the-wisp [ˌwɪl·ə·ðə·ˈwɪsp] SAMOST

1. will-o'-the-wisp (ghostly light):

2. will-o'-the-wisp fig (elusive thing):

chimera ž

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文