angleško » italjanski

Prevodi za „up“ v slovarju angleško » italjanski (Skoči na italjansko » angleški)

II . up [ʌp] PREDLOG

1. up (at top of):

up
in cima a

3. up (along):

III . up [ʌp] SAMOST

IV . up <-pp-> [ʌp] GLAG nepreh. inf

V . up <-pp-> [ʌp] GLAG preh.

VI . up [ʌp] PRID

1. up (position):

montato, -a
issato, -a
appeso, -a
alzato, -a

2. up (healthy):

psych(e) up [ˈsaɪk] GLAG preh. sl

act up GLAG nepreh. inf

1. act up person:

2. act up machine:

back up GLAG preh.

1. back up (reverse):

2. back up COMPUT:

3. back up (support):

bash up GLAG preh. inf

belt up GLAG nepreh.

1. belt up AUTO:

2. belt up inf:

belt up!

I . blow up GLAG nepreh.

1. blow up storm, gale:

2. blow up bomb:

II . blow up GLAG preh.

1. blow up (fill with air):

2. blow up PHOT (enlarge):

3. blow up (explode):

botch-up

botch-up → botch :

glej tudi botch

I . botch [bɑ:tʃ] SAMOST

II . break up GLAG nepreh.

1. break up (end a relationship):

2. break up (come to an end):

3. break up (fall apart):

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文