angleško » italjanski

I . vote [voʊt] GLAG nepreh.

2. vote (formally decide):

II . vote [voʊt] GLAG preh.

1. vote (elect):

2. vote (propose):

to vote that

3. vote (declare):

III . vote [voʊt] SAMOST

1. vote (formally made choice):

voto m

2. vote (election):

3. vote (right to elect):

protest vote SAMOST

vote on GLAG preh.

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文