angleško » nemški

Prevodi za „I've“ v slovarju angleško » nemški (Skoči na nemško » angleški)

I've [aɪv]

I've = I have, have

glej tudi have

II . have <has/have, had, had> [hæv, həv] GLAG preh.

11. have (comprise):

to have [or esp Brit, Aus have got] sth
a week has 7 days
eine Wochen hat [o. geh zählt] 7 Tage

19. have (find):

to have [or esp Brit, Aus have got] sb/sth

22. have fam! (have sex with):

23. have fam (deceive):

Fraze:

to not have any [of it] fam
to have had it fam (be broken)
to have had it fam (be broken)
dran fam [o. sl geliefert] sein
kommt nicht infrage [o. fam in die Tüte] !
to have [or esp Brit, Aus have got] nothing on sb fam (be less able)
to have [or esp Brit, Aus have got] nothing on sb fam (be less able)

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文