angleško » nemški

glej tudi balls

ball up GLAG preh., nepreh. Am

ball up PHRVB balls up

glej tudi balls up

I . balls up GLAG nepreh. Brit, Aus

Mist fam [o. derb Scheiße] bauen

ˈball boy SAMOST

ˈball field SAMOST Am

ˈball game SAMOST

ball game Am:

ˈball girl SAMOST

ˈball play·er SAMOST

ˈbreak·ing ball SAMOST Am SPORTS

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文