angleško » nemški

ˈbreast can·cer SAMOST

ˈbreast-feed·ing SAMOST

ˈbreast im·plant SAMOST

breast ˈpock·et SAMOST

ˈbreast screen·ing SAMOST no pl

ˈchim·ney breast SAMOST

ˈchick·en breast SAMOST GASTR

pi·geon ˈbreast SAMOST GASTR

chick·en breast ˈfil·let SAMOST GASTR

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文