angleško » nemški

II . doc·tor [ˈdɒktəʳ, Am ˈdɑ:ktɚ] GLAG preh.

1. doctor pej (falsify):

2. doctor (poison):

etw [mit etw dat ] vergiften

3. doctor Am (add alcohol to):

4. doctor usu passive Brit, Aus fam (neuter):

ˈclap doc·tor SAMOST sl

ˈdoc·tor's of·fice SAMOST

fami·ly ˈdoc·tor SAMOST

fly·ing ˈdoc·tor SAMOST Aus

I . ˈspin doc·tor SAMOST

II . ˈspin doc·tor GLAG preh. fam

ˈwitch doc·tor SAMOST

aes·thet·ic ˈdoc·tor SAMOST, Am a. es·thet·ic ˈdoc·tor

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文