angleško » nemški

dur·ing [ˈdjʊərɪŋ, Am ˈdʊr-, ˈdjʊr-] PREDLOG

2. during (weekdays):

profit during the period SAMOST ACCOUNT

Strokovno besedišče

during the hour of darkness

Strokovno besedišče

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文