angleško » nemški

expected value SAMOST CTRL

Strokovno besedišče

expected value MODEL, APPRAISAL

Strokovno besedišče

ex·pect [ɪkˈspekt, ek-] GLAG preh.

expected default frequency SAMOST INV-FIN

Strokovno besedišče

expected economic trends SAMOST MKT-WB

Strokovno besedišče

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文