angleško » nemški

I . like1 [laɪk] PREDLOG

I . like2 [laɪk] GLAG preh.

ˈcher·ub-like PRID

ˈos·trich-like PRID pred

ˈshell-like SAMOST Brit hum

ˈsphinx-like PRID

ˈVAT-like PRID inv

waif-like [ˈweɪflaɪk] PRID inv

ribbon-like [ˈrɪbnlaɪk] PRID

thread-like PRID

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文