angleško » nemški

Prevodi za „off“ v slovarju angleško » nemški (Skoči na nemško » angleški)

I . off [ɒf, Am ɑ:f] PREDLOG

II . off [ɒf, Am ɑ:f] PRIS inv

IV . off [ɒf, Am ɑ:f] SAMOST no pl

V . off [ɒf, Am ɑ:f] GLAG preh. Am sl

bad·ly ˈoff PRID pred

2. badly off (lacking):

II . beat off GLAG nepreh. vulg sl (masturbate)

II . bite off GLAG nepreh. sl (imitate)

blast-off [ˈblɑ:stɒf, Am ˈblæstɑ:f] SAMOST

block off GLAG preh. to block sth off

2. block off (prevent use):

to block sth off

II . blow off GLAG nepreh.

1. blow off (blow away):

2. blow off Brit usu childspeak fam:

pup[s]en fam

3. blow off fam (rage):

bog off GLAG nepreh. Brit sl

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文