angleško » nemški

ˈarmy of·fic·er SAMOST

ca·ˈreers of·fic·er SAMOST Brit

com·mis·sioned ˈof·fic·er SAMOST

com·ˈpli·ance of·fic·er SAMOST ECON, FIN

ˈfield of·ficer SAMOST Am MILIT

first ˈof·fic·er SAMOST NAUT

im·mi·ˈgra·tion of·fic·er SAMOST

in·ˈtel·li·gence of·fic·er SAMOST

liˈai·son of·fic·er SAMOST

ˈloan of·fic·er SAMOST

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文