angleško » nemški

say·ing [ˈseɪɪŋ] SAMOST

3. saying (collected wisdom):

I . say <said, said> [seɪ] GLAG preh.

IV . say [seɪ] PRID attr form

V . say [seɪ] MEDMET

1. say Am fam (to attract attention):

say
sag mal ... fam
I say! Brit dated

2. say (to show surprise, doubt etc.):

I [mean to [or must]] say!
fam (for emphasis) I'll say!
und wie!
fam (for emphasis) I'll say!

3. say Am (expresses positive reaction):

say
sag mal fam

Say's law SAMOST MKT-WB

Strokovno besedišče

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文