angleško » nemški

ˈbreast screen·ing SAMOST no pl

ˈcan·cer screen·ing SAMOST no pl

cer·vi·cal ˈscreen·ing SAMOST no pl Brit MED

ˈscreen·ing room SAMOST

screening survey QUESTION

Strokovno besedišče

ˈgraph·ics screen SAMOST

ˈhelp screen SAMOST COMPUT

off-ˈscreen [ˌɒfˈskri:n, Am ˌɑ:f-] PRID inv

2. off-screen (happening in reality):

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文