angleško » nemški

seen [si:n] GLAG

seen pp of see

glej tudi see , see

I . see1 <saw, seen> [si:] GLAG preh.

14. see in imperative (refer to):

see ...
siehe ...

17. see (view):

[sich dat ] etw ansehen [o. A, CH a. anschauen]

18. see (in poker):

II . see1 <saw, seen> [si:] GLAG nepreh.

I . see1 <saw, seen> [si:] GLAG preh.

14. see in imperative (refer to):

see ...
siehe ...

17. see (view):

[sich dat ] etw ansehen [o. A, CH a. anschauen]

18. see (in poker):

II . see1 <saw, seen> [si:] GLAG nepreh.

Holy ˈSee SAMOST

ˈlook-see SAMOST fam

must-ˈsee PRID

must-see TV, film:

see into GLAG nepreh.

1. see into (look into):

2. see into (find out about):

3. see into (investigate):

4. see into (interpret):

see off GLAG preh.

2. see off (drive away):

to see off sb
to see off sb

see round GLAG nepreh. Brit, Aus

sich akk umsehen [o. A a. umschauen]

I . see through GLAG preh.

1. see through (look through):

2. see through (not be deceived by):

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文