angleško » nemški

vi·tal ˈsigns SAMOST pl MED

provision of road signs INFRASTR

Strokovno besedišče

I . sign [saɪn] SAMOST

4. sign (polarity sign):

8. sign no pl (sign language):

9. sign (in maths):

Zeichen nt

ˈequal(s) sign SAMOST MATH

ˈdol·lar sign SAMOST

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文