angleško » nemški

I . the [ði:, ði, ðə] ČLEN def

2. the (particular thing/person):

the ...
der/die/das ...

3. the (with family name):

12. the (with ordinal numbers):

the

elderly people, the elderly SAMOST

The Pennines [ðeˈpenaɪnz] SAMOST

under the terms of the contract phrase ECOLAW

Strokovno besedišče

Office of the Comptroller of the Currency, OCC SAMOST STATE

aˈbove the line PRID pred, aˈbove-the-line PRID attr, inv

breach of the ˈpeace SAMOST Brit

Chan·cel·lor of the Ex·ˈcheq·uer SAMOST Brit

cock-of-the-ˈwalk SAMOST dated pej

Želite prevesti cel stavek? Potem uporabite "Prevajanje besedila".

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文