angleško » slovenski

cape1 [keɪp] SAMOST

cape2 [keɪp] SAMOST

ˈCape Town SAMOST

Cape Verde [ˌkeɪpˈvɜ:d] SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文