angleško » slovenski

ˈac·tion-packed PRID

ac·tion ˈre·play SAMOST Brit Aus TV

ˈre·flex ac·tion SAMOST

ˈstrike ac·tion SAMOST no pl

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文