angleško » slovenski

I . as [æz, əz] VEZNIK

1. as (while):

as

3. as (because):

as
ker

4. as (though):

sweet as he is, ...
as for ...
kar zadeva ...
as from [or of ]
od
as to ...
glede ...
ko

III . as [æz, əz] PRIS

1. as (in comparisons):

as
kot
[just] as ... as ...
tako ... kot ...

2. as (indicating an extreme):

as tall as 8 ft

in·as·much as [ɪnəzˈmʌtʃəz] VEZNIK form

1. inasmuch as (to the extent that):

2. inasmuch as (because):

ker

in·so·far as [ˌɪnsə(ʊ)ˈfɑ:ræz] PRIS form

pay as you ˈearn SAMOST Brit

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文