angleško » slovenski

I . ask [ɑ:sk] GLAG preh.

1. ask (request information):

ask

3. ask (invite):

ask
vabiti [perf povabiti]

4. ask (demand a price):

ask

5. ask (expect):

II . ask [ɑ:sk] GLAG nepreh.

2. ask (request):

ask

4. ask fig (take a risk):

ask after GLAG nepreh. to ask after sb

ask over, ask round GLAG preh. fam to ask sb over

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文