angleško » slovenski

1. best:

glej tudi well up , well , well , good

1. good approv:

8. good:

1. good approv:

8. good:

Menite, da manjka fraza ali prevod?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文