angleško » slovenski

Prevodi za „biographical“ v slovarju angleško » slovenski (Skoči na slovensko » angleški)

bio·graphi·cal [ˌbaɪəʊˈgræfɪkəl] PRID

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文