angleško » slovenski

II . black [blæk] SAMOST

1. black (person):

črnec(črnka) m (ž)

2. black (colour):

črna ž
črnina ž

3. black (not in debt):

III . black [blæk] GLAG preh.

1. black (darken):

2. black Brit (boycott):

II . black out GLAG preh.

1. black (not show light):

ˈblack book SAMOST fig

black ˈbox SAMOST aerosp

black ˈeye SAMOST

black ˈhole SAMOST

black ˈice SAMOST

black ˈmark SAMOST

black mar·ke·ˈteer SAMOST

black ˈpud·ding SAMOST Brit

Black ˈSea SAMOST the Black Sea

black ˈsheep SAMOST fig

ˈjet-black PRID

ˈpitch-black PRID

I . black and ˈwhite PRID

1. black and white (documented):

2. black and white (not in colour):

3. black and white (clear-cut):

II . black and ˈwhite SAMOST

1. black and white (in film, photography):

2. black and white (oversimplified view):

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文