angleško » slovenski

ˈblood bank SAMOST

ˈblood clot SAMOST

ˈblood do·nor SAMOST

ˈblood group SAMOST Brit

ˈblood poi·son·ing SAMOST no pl

ˈblood pres·sure SAMOST no pl

ˈblood prod·uct SAMOST MED

blood re·ˈla·tion SAMOST

ˈblood sport SAMOST usu pl

ˈblood sug·ar SAMOST

ˈblood test SAMOST

ˈblood transfusion SAMOST

ˈblood type SAMOST esp Am

ˈblood ves·sel SAMOST

blood pressure SAMOST

Geslo uporabnika

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文