angleško » slovenski

book·ing [ˈbʊkɪŋ] SAMOST

2. booking SPORTS:

ˈbook·ing clerk SAMOST

ˈbook·ing of·fice SAMOST

I . book in GLAG nepreh. esp Brit

II . book in GLAG preh. to book sb ⇄ in

ac·ˈcount book SAMOST

ap·ˈpoint·ment book SAMOST

ˈbank book SAMOST

ˈblack book SAMOST fig

ˈbook club SAMOST

ˈbook re·view SAMOST

ˈbook re·view·er SAMOST

ˈbook to·ken SAMOST

ˈcom·ic book SAMOST Am

ˈcourse book SAMOST esp Brit SCH

en·ˈgage·ment book SAMOST, en·ˈgage·ment dia·ry SAMOST

ˈex·er·cise book SAMOST

ˈgram·mar book SAMOST

in·ˈstruc·tion book SAMOST, in·ˈstruc·tion manu·al SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文