angleško » slovenski

I . break [breɪk] SAMOST

1. break (fracture):

razpoka ž

2. break:

luknja ž
vrzel ž

3. break (escape):

5. break (end of relationship):

6. break (opportunity):

7. break SPORTS:

break away GLAG nepreh.

1. break (move away forcibly):

2. break (split off):

I . break down GLAG nepreh.

1. break (stop working):

2. break (dissolve):

3. break (emotionally):

II . break down GLAG preh.

2. break (overcome):

3. break CHEM:

4. break (separate into parts):

I . break in GLAG nepreh.

1. break (enter by force):

2. break (interrupt):

II . break in GLAG preh.

1. break (condition):

break into GLAG nepreh.

1. break (forcefully enter):

2. break (start doing sth):

I . break off GLAG preh.

1. break (separate forcefully):

break through GLAG nepreh.

2. break (be successful):

ˈbreak-in SAMOST

ˈcof·fee break SAMOST

ˈlunch break SAMOST

ˈtea break SAMOST

ˈword break SAMOST

break asunder GLAG

Geslo uporabnika

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文