angleško » slovenski

Prevodi za „broken“ v slovarju angleško » slovenski (Skoči na slovensko » angleški)

I . bro·ken [ˈbrəʊkən] GLAG

broken pp of break:

II . bro·ken [ˈbrəʊkən] PRID

2. broken (not fluent):

3. broken (dotted):

glej tudi break up , break through , break out , break off , break into , break in , break down , break away , break

break through GLAG nepreh.

2. break (be successful):

I . break off GLAG preh.

1. break (separate forcefully):

break into GLAG nepreh.

1. break (forcefully enter):

2. break (start doing sth):

I . break in GLAG nepreh.

1. break (enter by force):

2. break (interrupt):

II . break in GLAG preh.

1. break (condition):

I . break down GLAG nepreh.

1. break (stop working):

2. break (dissolve):

3. break (emotionally):

II . break down GLAG preh.

2. break (overcome):

3. break CHEM:

4. break (separate into parts):

break away GLAG nepreh.

1. break (move away forcibly):

2. break (split off):

I . break [breɪk] SAMOST

1. break (fracture):

razpoka ž

2. break:

luknja ž
vrzel ž

3. break (escape):

5. break (end of relationship):

6. break (opportunity):

7. break SPORTS:

ˈbro·ken-down PRID

1. broken-down (not working):

2. broken-down (dilapidated):

bro·ken-ˈheart·ed PRID

I . break [breɪk] SAMOST

1. break (fracture):

razpoka ž

2. break:

luknja ž
vrzel ž

3. break (escape):

5. break (end of relationship):

6. break (opportunity):

7. break SPORTS:

break away GLAG nepreh.

1. break (move away forcibly):

2. break (split off):

I . break down GLAG nepreh.

1. break (stop working):

2. break (dissolve):

3. break (emotionally):

II . break down GLAG preh.

2. break (overcome):

3. break CHEM:

4. break (separate into parts):

I . break in GLAG nepreh.

1. break (enter by force):

2. break (interrupt):

II . break in GLAG preh.

1. break (condition):

break into GLAG nepreh.

1. break (forcefully enter):

2. break (start doing sth):

I . break off GLAG preh.

1. break (separate forcefully):

break through GLAG nepreh.

2. break (be successful):

ˈbreak-in SAMOST

ˈcof·fee break SAMOST

ˈlunch break SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文