angleško » slovenski

I . com·plete [kəmˈpli:t] GLAG preh.

1. complete (add what is missing):

2. complete (finish):

II . com·plete [kəmˈpli:t] PRID

1. complete (with nothing missing):

ves
cel

2. complete (including):

opremljen s/z

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文