angleško » slovenski

III . copy <-ie-> [ˈkɒpi] GLAG nepreh.

1. copy (imitate):

2. copy (in school):

ˈcar·bon copy SAMOST

ˈcopy edi·tor SAMOST

copy pro·ˈtec·tion SAMOST no pl COMPUT

fair ˈcopy SAMOST

hard ˈcopy SAMOST COMPUT

ˈknock·ing copy SAMOST no pl

ˈmas·ter copy SAMOST

pres·en·ta·tion ˈcopy SAMOST PUBL

top ˈcopy SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文