angleško » slovenski

day [deɪ] SAMOST

day
dan m
v časih pred ...
in the days when ...
v času, ko ...
in the days of ...
v času ...
any day [now]

Mid·sum·mer('s) ˈDay SAMOST

As·ˈcen·sion Day SAMOST

ˈBox·ing Day SAMOST Brit Kan

Christ·mas ˈDay SAMOST

Con·fed·era·tion Day SAMOST Kan

ˈday nurse·ry SAMOST

jasli ž pl

ˈday re·turn SAMOST Brit

ˈday shift SAMOST

ˈday trip SAMOST

ˈD-Day SAMOST no art

1. D-Day HIST:

2. D-Day fig:

dan m D

de·ˈgree day SAMOST

Dis·ˈcov·ery Day SAMOST no pl

2. Discovery Day Kan:

East·er ˈDay SAMOST, East·er ˈSun·day SAMOST

eˈlec·tion day SAMOST

ˈFa·ther's Day SAMOST no pl

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文