angleško » slovenski

I . diet [daɪət] SAMOST

1. diet (food and drink):

they exist on a diet of ...
prehranjujejo se s/z ...

2. diet MED also (scheme for losing weight):

dieta ž
on a diet
to go on a diet

II . diet [daɪət] GLAG nepreh.

III . diet [daɪət] PRID

ˈcrash diet SAMOST

star·ˈva·tion diet SAMOST

Bi želeli dodati besede, fraze ali prevode?

Predlagajte nov vnos.

Stran Deutsch | Български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文